Захист потерпілих осіб в наслідок аварії на ЧАЕС

01.01.1970

Встановлення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильськії АЕС, потерпілим від Чорнобильської катастрофи та неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи та видача посвідчень проводиться обласними державними адміністраціями за поданням управління праці та соціального захисту населення  за місцем реєстрації громадянина відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997р. № 51. Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення  приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до управління праці.

У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається дублікат на підставі поданих документів, а також особистої заяви (з поясненням обставин втрати або псування посвідчення і зазначенням його номера і дати видачі) та публікації в пресі повідомлення про визнання втраченого посвідчення недійсним.

Санаторно-курортне оздоровлення постраждалих громадян внаслідок  Чорнобильської катастрофи  проводиться за місцем реєстрації громадян відповідно до  Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Організація оздоровлення постраждалих громадян здійснюється відповідно до Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 .05.2000р   № 800 «Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Компенсаційні виплати та допомоги громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

 Інформація, щодо розмірів виплат громадянам відповідно до  Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” :

 Виплата компенсації в розмірі 50% вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановленими МОЗ України категорії 1 (Стаття 20, п.14)           

 294,00грн..

 Виплата компенсації у розмірі 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановленими МОЗ України категорії 2 (Стаття 21, п.6) 

 147,00 грн..

 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника  (Стаття 48, пост. КМУ № 836, пост. КМУ № 649 від 20.04.07))

 - одноразова компенсація:

 інвалідам 1 групи -  379,30 грн.

 інвалідам 2 групи -  284,40 грн.

 інвалідам 3 групи – 189,60 грн.

 дітям-інвалідам -  1264,00  грн.

 сім'ям, які втратили годувальника -  7586,00 грн.

 батькам померлого  -  3792,00 грн.

 -щорічна допомога на оздоровлення:

 інвалідам 1 і 2 групи -  120,00  грн.

 інвалідам 3 групи -  90,00 грн.

 дітям-інвалідам  -  90,00 грн.

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:     

2 категорія -  100,00 грн.

3 категорії -  75,00 грн.

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків -     

75,00 грн.

евакуйованим із зони відчуження у 1996 р.-  75,00 грн.

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

щомісячна грошова допомога, розмір якої визначається постановою КМУ № 649 від 20.04.07  (ст.30)

а) діти від 0 до 3 років:

-які тимчасово не відвідують дитячі дошкільні заклади -  49,00грн.

- відвідують дитячі дошкільні заклади -  13,50 грн.

б) діти від 3 до 8 років:

- які тимчасово не відвідують дитячі дошкільні заклади -  72,50 грн.

- відвідують дитячі дошкільні заклади -  26,50 грн.

 щомісячна виплата 50% мінімальної зарплати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорій 1 або 2, та матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорій 1 або 2 - 16,50 грн. щомісячно (Стаття 30, ч.1, п.6 постанови КМУ № 649)     

щомісячна виплата мінімальної зарплати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок ЧК, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами 1 або 2 групи чи померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи,  - 32,00 грн. щомісячно (Стаття 30, ч.1, п. 8 -постанова КМУ № 649)

Грошова компенсація батькам потерпілих дітей шкільного віку, які є інвалідами внаслідок ЧК і не знаходяться в обліковому складі шкіл, пропорційно навчальним дням, до досягнення повноліття у порядку, що визначається постановою КМУ від 25.05.11 № 533:

від 6 до 10 років -  180,00 грн.

від 11 до 14 років -  185,00 грн.

від 15 до 18 років -  190,00 грн.

забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється місцевими Радами народних депутатів, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні –  щомісячно (ст.30, ч.1, п.12)

 Розмір відповідно до рішення виконавчого  комітету міськради  № 268 від 30.03.2012р.

 (від 0 до 3-х років -173,73 грн.; від 3-х до 8-ми років – 173,73 грн.)

За  інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділ з питань захисту  потерпілих внаслідок  Чорнобильської катастрофи та інвалідів міста управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22г, каб. №1, тел. 3-18-05

 

 

Постановою КМУ № 261 від 27.03.2013р. затверджено “Порядок організації  оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Цей Порядок визначає механізм організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині безоплатного або пільгового забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок, виплати за їх бажанням грошової компенсації.

Організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється Мінсоцполітики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень.

Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування.

Постраждалі особи та потерпілі діти забезпечуються такими путівками:

особи, віднесені до категорії 1 та категорії 3 (тільки у випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі - Закон), - санаторно-курортними путівками безоплатно;

особи, віднесені до категорії 2, - санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно;

особи, віднесені до категорії 3 (крім випадку, передбаченого пунктом 13 частини першої статті 22 Закону), - пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

особи, віднесені до категорії 4, - пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 50 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

потерпілі діти - санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно.

Звертаємо увагу, що діти віком до 10 років можуть оздоровлюватися разом з особою, яка має статус чорнобильця, а саме: одним з батьків, або особою, яка їх замінює.

Строк перебування у санаторно-курортному закладі за санаторно-курортною путівкою становить для постраждалих осіб — 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — до 45 днів; для потерпілих дітей — від 21 дня до двох місяців. Строк перебування постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14  днів.

Для взяття на облік по забезпеченню путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року в управління праці та соціального захисту населення  пакет документів: заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду; видану в установленому МОЗ порядку довідку  з медичного закладу для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками ( ІІІ категорія, додатки  згідно яких видано посвідчення); копію паспорта, індефікаційного коду,  стосовно дітей – копію свідоцтва про народження.

За консультаціями та детальнішою інформацією просимо звертатися жителів міста в управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою: м.Острог, вул..Кн.Острозьких, 22г, каб.№1, тел.. 3-18-05.

Начальник відділу з питань захисту потерпілих

внаслідок Чорнобильської катастрофи та інвалідів міста                       Міліщук І.А.

 

 

Осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС просимо здати вище згадані документи в управління до 15 жовтня 2013 року, для можливості замовити путівки на оздоровлення в 2014 році.

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИПрограма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів