Виплати державних соціальних допомог

11.12.2012

Соціальний захист - пріоритетна сфера нашої держави, тож кожна людина повинна відчути поважне ставлення до себе. Система соціальних виплат спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів.

Уряд України з метою створення сучасної системи соціального захисту населення, підвищення ефективності надання державної підтримки шляхом спрощення процедури її призначення ініціював здійснення спільного з Світовим банком Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги в Україні». Було розроблено стандартну модель надання соціальної допомоги на місцевому рівні, що базується на застосуванні єдиної технології прийому громадян із призначенням уcix видів соціальної допомоги за однією заявою та на підставі одного пакету документів.

 Метою нового механізму організації роботи по наданню громадянам соціальної допомоги є:

• комплексне обслуговування громадян: призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою на підставі одного пакету документів;

• скорочення часу оформлення документів і термін їх опрацювання;

• підвищення рівня охоплення найбільш малозабезпечених верств населення соціальними виплатами та послугами;

• поглиблення адресності надання допомог та послуг. 

В управлінні праці та соціального захисту населення  консультують мешканців міста з питань надання всіх видів соціальної допомоги, ознайомлюють з порядком їх оформлення, умовами отримання, переліком необхідних документів, проводять співбесіди із заявниками, визначають потребу сім’ї в інших видах допомоги чи послуг, попередньо визначають право на соціальну допомогу.

Зараз заявники можуть отримати інформацію чи прийти на прийом у зручний для них день і час, попередньо записатись на прийом за телефоном, замовити необхідну довідку.

Соціальний  захист  сімей,  в тому  числі  сімей  з дітьми,  забезпечується  шляхом призначення  та  виплати  їм  органами  праці  та  соціального  захисту  населення державних допоїмог, а саме:

1.Допомога сім’ям з дітьми:

-   допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

-   одноразова допомога при народженні дитини;

-   допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

-   допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

-   допомога одиноким матерям;

-   допомога на всиновлених дітей.

2.Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

3.Державна соціальна допомога на дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

4.Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

5.Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним.

6.Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.

7.Допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам.

8.Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Призначення  та виплата  згаданих  вище  видів  допомог  передбачено  нормативно-правовими актами.

1. Закон України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Відповідно до цього Закону органи праці та соціального захисту населення здійснюють призначення таких видів державної допомоги сім’ям з дітьми:

1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини;

3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям;

6) допомога при усиновленні дитини.

Державна допомога сім’ям з дітьми призначається і виплачується громадянам України; іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця.

ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка:

1) з основного місця роботи (служби, навчання);

2) ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;

3) державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;

4) з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну).

Для призначення допомоги при народженні дитини подаються такі документи:

1) заява одного з батьків (опікуна);

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) свідоцтво про народження дитини (батькам);

3) рішення про встановлення опіки (опікунам);

4) оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини.

Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомога  надається  на кожну дитину.

Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім’ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або оригіналу довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.

В окремих випадках органи праці та соціального захисту населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу на підставі дубліката довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя — один з них на їх розсуд). Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Для призначення допомоги при усиновленні дитини подаються наступні документи:

1) заява усиновлювача;

2) паспорт або інший документа, що посвідчує особу;

3) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

4) рішення про усиновлення дитини.

У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

 ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ  ТРИРІЧНОГО ВІКУ

Якщо у Вас народилася дитина, або Ви усиновили чи взяли під опіку дитину віком до трьох років, Ви маєте право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що передбачено Законом України “Про державну  допомогу сім'ям з дітьми”.

Право на допомогу мають: один з батьків дитини, усиновитель, опікун,  дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

 Звертаємо увагу, що період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання державної допомоги включається до загального трудового стажу при обрахуванні пенсії.

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів  підприємницької  діяльності,  а  для  працюючих  осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 01.12.2010 - 922 грн.), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень.

Якщо вказана різниця буде більше ніж 130,00 грн. - виплачується її розрахунковий розмір, якщо ж менша – то допомога виплачується у мінімальній сумі – 130,00 грн.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.

Необхідні документи для призначення допомоги:

- заява;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- для працюючих осіб - копія або витяг з наказу про надання відпустки;

- для непрацюючих - копія трудової книжки;

- для осіб, які навчаються - довідка з місця навчання;

- довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, - для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

Усиновителі та опікуни подають копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особи - суб’єкти підприємницької діяльності подають копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

Під час звернення до органів праці та соціального захисту населення при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан, яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї.  

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування.

 Для одержання  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1)   заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги;

2)  рішення про встановлення опіки чи піклування;

3)   копія свідоцтва про народження дитини;

4)  довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї;

5) довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

 Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги;

2) довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2. Постанова від 31 січня 2007 року № 81

«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей за принципом «гроші ходять за дитиною»»

Відповідно до цієї постанови призначається:  Державна соціальна допомога на дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Призначається соціальна допомога та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

1) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

2) документи, що підтверджують статус дитини (такими документами можуть бути: рішення суду щодо батьків дитини та самої дитини; копія свідоцтва про народження дитини; у разі смерті батьків - копії свідоцтва про їх смерть);

3) довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

4) довідка з місця навчання про розмір стипендії.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

3. Постанова від 22 лютого 2006 року №189

«Про затвердження Порядку призначення  та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

Відповідно даної постанови призначається: Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

- один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

1) заяву;

2) копію свідоцтва про народження дитини;

3) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

4) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

1) копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

2) довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

3) повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У випадках, якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України, подається довідка про розмір аліментів.

4. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

 Згідно цього закону призначається:  Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

та дітям-інвалідам

Види державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:

1) державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років;

2) надбавка на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми інвалідами віком до 18 років;

3) допомога на поховання інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 18 років.

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років.

Iнвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». При цьому, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», ці виплати  призначаються  одночасно.

Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:

1) заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою;

2) паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву; 

3) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

4) оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

5) довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання;

6) довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Якщо один з батьків, усиновителів постійно проживає за інакшою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку органу праці та соціального захисту населення про те, що другий з батьків, усиновителів не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого постійного проживання.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

НАДБАВКА НА ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДАМИ З ДИТИНСТВА

 ТА ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

До державної соціальної допомоги на підставі тих же документів, які зазначені для призначенні державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, призначається також надбавка на догляд:

- за інвалідами з дитинства І групи;

- за одинокими інвалідами з дитинства II і III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду;

- за дітьми-інвалідами.

Одинокі інваліди з дитинства II і III групи у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання), а також додатково подають довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною- інвалідом.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока матір (одинокий батько) додатково подає:

1) оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати;

2) довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

3) рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

4) довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково подаються:

1) заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;

2) довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

3) оригінал і копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка, видана органом, який здійснює державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що заявник не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і не займається підприємницькою діяльністю, та про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи, а в разі відсутності трудової книжки — лише зазначені довідки;

4) довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

5) довідка з місця навчання дитини;

6) рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

 У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 18 років членам його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання.

Для оформлення допомоги на поховання органам праці та соціального захисту населення подається:

1) заява;

2) довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.

5. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

Згідно цього закону призначається: Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає такі документи:

1) заяву;

2) документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;

3) довідку про склад сім'ї;

4) декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

5) довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Випадки обмеження права на державну соціальну допомогу.

1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);

2) з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

3) у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

4) у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід.

За наявності обставин державна соціальна допомога може бути призначена органом праці та соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у містах державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, якщо:

- у складі сім’ї є інвалід;

- у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

6. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

Відповідно  даного закону  призначається: Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

 Види державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам:

1) державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

2) державна соціальна допомоги на догляд;

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

чоловіки, які досягли 63 років, та жінки - 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та допомогу, що призначається відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

є малозабезпеченими особами.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

1) заява;

2) паспорт або інший документа, що посвідчує особу;

3) трудова книжка;

4) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

5)  декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

6)  копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

7)  копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

8) довідка про склад сім'ївидана за місцем постійного проживання.

Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК.,

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД

 Державна соціальна допомога на догляд призначається:

1) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

2) малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3).

У разі виникнення в особи, яка має право на допомогу на догляд, кількох на це підстав допомога призначається за однією з підстав на її вибір.

Для призначення допомоги на догляд особи подають документи.

1) декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

2) копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

3) копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

4) довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування;

5) висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду МСЕК).

7. Постанова  від 2 серпня 2000 р. № 1192

 «Про Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»

 Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (далі - допомога на догляд) надається відповідно до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" у грошовій формі.

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи відповідним органам праці та соціального захисту населення:

-  заява;

- документ, що посвідчує особу;

- довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;

-  довідки про доходи кожного члена сім'ї;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації.

Зміни до Закону України «Про психіатричну допомогу»

22.05.2012 Верховною Радою України схвалено Закону України “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”.

 Вказаними змінами передбачено, що розмір грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійно стороннього догляду, та здійснює догляд за ним буде розраховуватися як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім`ї та середньомісячним сукупним доходом сім`ї за попередні шість місяців, але не може бути більш ніж мінімальна заробітна плата.

8. Постанова від 29 квітня 2004 року № 558

 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Згідно цієї постанови призначається компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

1) заява про згоду надавати соціальні послуги;

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу (документом, що засвідчує особу, окрім паспорта громадянина України, може бути: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює);

3) висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

4) копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

1) заява про необхідність надання соціальних послуг;

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3) копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про групу інвалідності (надається інвалідом);

4) висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3. Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

1) заява про необхідність надання соціальних послуг;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268

„Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

 Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" відповідно до Закону України "Про державні нагороди України" (далі - винагорода).

Одержувачами одноразової винагороди є жінки, яким Указом Президента присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” (далі - особа).

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає органу соціального захисту за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

- заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

- копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації;

- копію посвідчення про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня".

Орган соціального захисту формує особову справу, яка зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

 Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством соціальної політики, через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

За інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділ допомог та субсидій управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22г, каб. №2,

тел. 3-18-05

Прийом громадян: щоденно (крім вихідних)

з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00 (без обідньої перерви).

 

 

 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИПрограма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів