Соціальний захист осіб з інвалідністю

01.01.1970

      Забезпечення  осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації 

Порядок  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, перелік таких засобів визначає  Постанова КМУ №321 від 05.04.2018 р. (із змінами та доповненнями)

Цей порядок визначає механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю,, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Особи з інвалідністю, діти  з інвалідністю, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права продажу, дарування і передачі іншим особам протягом строку, на який видається такий засіб.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

-    засоби для пересування;

-    спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

-    спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

-    протезно-ортопедичні  вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

-    меблі та оснащення.

Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечуються особи з інвалідністю та діти з інвалідністю.

Зазначеними засобами  (крім засобів для пересування)  забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, особи, які не мають групи інвалідності, а саме:  

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок,  спеціальними засобами для самообслуговування та догляду;

жінки після мастектомії забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами, компресійними рукавами;

особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду.

Потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації визначають:

 • - осіб з інвалідністю – медико-соціалні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
 • - дітей з інвалідністю та інших осіб – лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) і клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (клініки УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку.

Для отримання технічного та іншого засобу реабілітації необхідно звернутись до місцевого органу праці та соціального захисту населення із заявою за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання.

До заяви додаються:

- паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

- висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю  (для дітей з інвалідністю — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевого органу праці тасоціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

- індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

- копія ідентифікаційного номера; 

- довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі поданих документів видає особі з інвалідністю, дитині з інваліднісю, іншій особі  направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

За вибором особи з інвалідністю, на підставі виданого направлення, забезпечення технічними засобами реабілітації  відбуватись  трьома  шляхами:

- безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;

- через сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами 

реабілітації та технічного обслуговування цих засобів;

- через органи праці та соціального захисту населення.

 Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними таких видів  (за вибором):

- універсальні – призначені для пересування у приміщені та поза приміщенням;

 - дорожні – призначені для пересування по дорогах з твердим покриттям;

 - універсальні (крім спортивних) для осіб, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, займаються спортом) – призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високо маневрені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси.

Особи з інвалідністю  можуть бути забезпечені за вибором:

Одним кріслом колісним з ручним приводом (дорожнім чи універсальним) строком на два роки;

Одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) на строк, передбачений переліком;

Двома кріслами колісними – дорожнім і універсальним (одне з яких з електричним приводом) на строк, передбачений переліком

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю кріслом колісним з електроприводом здійснюється на основі направлення, виданого органами соціального захисту населення (у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через органи соціального захисту населення). Медичні показання до забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (які досягли шестирічного віку) кріслами колісними з електроприводом визначають обласні медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку.

Активний інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений за вибором:

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів підвищеної функціональності та надійності строком на чотири роки;

двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів та дітей-інвалідів базове, друге — універсальне або дорожнє, строком на чотири роки кожне;

двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки кожне.

Важливо! У разі виникнення несправності крісла колісного для здійснення ремонту необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

 

 

  Забезпечення  осіб з інвалідністю  путівками

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 110 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200

Інваліди війни забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень), учасники бойових дій мають першочергове право щороку, учасники війни – переважне право 1 раз на 2 роки. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості та в міру надходження путівок.  Інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку забезпечуються путівками до санаторіїв спинального профілю (відповідно до медичних рекомендацій) з лікуванням строком на 45 днів у порядку черговості в міру надходження путівок.

Термін перебування за путівкою для  осіб з інвалідністю з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 днів. Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою особи з інвалідністю (враховуючи вік потерпілого, характер та складність захворювання тощо). Термін перебування за путівкою  для інших категорій інвалідів  становить 24 доби. Залежно від лікувально-діагностичних можливостей  санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування,  з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін перебування за путівкою може зменшуватись до 18 діб.

Для отримання безкоштовної путівки ветерани війни та особи з інвалідністю повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в органах праці та соціального захисту населення. Путівки видаються відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок.

Для одержання путівки інвалідом подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о. в управління праці та соціального захисту населення за адресою  м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22/г.

 

 

  Реабілітація осіб з обмеженими  фізичними   можливостями

     Постанова КМУ від 31.01.2007р. №80 визначає порядок
надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику  отримання інвалідності, реабілітаційних послуг,  що  дає можливість проходження безкоштовної реабілітації  осіб з інвалідністю міста  в КЗ  «Рівненському  обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів» Рівненської обласної ради  с. Олександрія.

 В Центрі обладнано бальнеологічне відділення, фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет, зали психоемоційної корекції та тренажерна, яка обладнана сучасним спортивним обладнанням, проводиться медичний нагляд.

Особи з інвалідністю в Центрі забезпечуються 4-х разовим харчуванням, всі послуги надаються безкоштовно.

Термін перебування в Центрі складає 30 днів.

Адреса центру: Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Санаторна, 3,

тел. (0362)273333.

В КЗ «Вараському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А. Матвієнко діти з інвалідністю проходять безкоштовний  курс    соціальної  реабілітації з медичним супроводом.

До Центру приймаються діти віком від 2 до 18 років з фізичними  або розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда  за направленням управління праці та соціального захисту населення.

Батьки  або законний представник дитини-інваліда подають до місцевого управління праці та соціального захисту населення  заяву про направлення до Центру.

Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів - реабілітологів, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, батьки або законні представники дітей-інвалідів.

Перебування дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

 діти-інваліди віком від 2 до 6 років;

 діти-інваліди віком від 6 до 14 років;

 діти-інваліди віком від 14 до 18 років.

Для зарахування дитини з інвалідністю в Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів визначений наступний перелік документів:

-   індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда;

-   копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

-   довідка з місця роботи батьків;

-   довідка про склад сім’ї;

-   копія медичного висновку про інвалідність;

-   індивідуальна карта дитини Ф-26;

-   довідка про контакти з інфекційними хворими (за 3 дні до влаштування до обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів).

 В центрі при необхідності з дитиною-інвалідом може жити один із батьків, термін перебування в центрі від 1 до 6 місяців.

За дитиною-інвалідом зберігається місце в центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків, а також у літній період, але не більше 75 днів.

Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду видається документ, де вказується назва та реквізити центру, прізвище, ім’я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації та наступні рекомендації.

Адреса центру: м. Вараш, вул. Меслибницька, 9,тел. (03636)30033.

 

         Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»   діти з інвалідністю,  особи з інвалідністю віком від 16 років та інваліди, які не досягли пенсійного віку мають право на професійну реабілітацію,  яку проходять в центрі  професійної реабілітації.  Центр забезпечує тимчасове перебування осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

          Згідно з Довідником центрів професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення на території нашої держави здійснюють діяльність наступні центри професійної реабілітації інвалідів:

-          Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів „Поділля”       (м. Вінниця);

-          Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (Донецька обл., м. Краматорськ);

-          Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (Київська обл., Вишгородський район, с. Лютіж);

-          Міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів (м. Луганськ);

-          Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів (м. Львів);

-    Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (м. Чернівці);

-          Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів (м. Бердянськ);

-          Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів (Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Олександрія) ;

-          Одеський центр професійної реабілітації інвалідів (Одеська обл., Біляївський р-н,                   с. Холодна Балка) ;

-          Уманський центр професійної реабілітації інвалідів (Черкаська область, м. Умань).

          Громадяни з особливими потребами мають можливість здійснити професійну реабілітацію за такими робітничими професіями:

 1. Оператор комп’ютерного набору. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.
 2. Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Термін навчання – 7 місяців. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.
 3. Соціальний робітник. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 4. Вишивальниця. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 5. Швачка 2 розряду. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 6. Бджоляр 4 розряду. Термін навчання – 6 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 7. Перукар. Термін навчання – 6 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 8. Слюсар з ремонту автомобілів 1-2 розряду. Термін навчання - 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 9. Взуттьовик з ремонту взуття 2 розряду. Термін навчання – 5 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 10. Обліковець з реєстрації бухгалтерських документів. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: повна  загальна середня освіта.
 11. Оператор комп’ютерної верстки. Термін навчання – 10 місяців. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.
 12. Молодша медична сестра з догляду за хворими. Термін навчання - 6 місяців. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 13. Манікюрник. Термін навчання - 3,5 місяці. Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.
 14. Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату). Термін навчання  -  3,5 місяці. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.
 15. Касир торговельного залу. Термін навчання - 3 місяці. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.

          Для надання послуг у  реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності особа з інвалідністю, законний представник інваліда чи дитини з інвалідністю звертається  з відповідною  заявою  та  документами,  перелік  яких  визначається реабілітаційною установою, до управління праці та  соціального захисту населення.

Необхідні документи:

-          заява на ім’я директора про вступ до Центру;

-          документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);

-          медична довідка – форма 086-У, з обов’язковим  висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції: «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може»; У довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України;

-          виписка з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;

-          довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія);

-          індивідуальна програма реабілітації, видану МСЕК;

-          паспорт (копія);

-          дві фотокартки розміром 3х4 см.;

-          картка індивідуальної профконсультації клієнта, видана місцевим центром зайнятості;

-          гарантійний лист про працевлаштування (при наявності) від підприємств, організацій, установ, що дає право на переважне зарахування до Центру.

           Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.

 За консультаціями та детальнішою інформацією просимо звертатися  в управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою:

м.Острог, вул.Кн.Острозьких, 22г, каб.№1, тел. 3-18-05.

 

Для проходження реабілітації в даних центрах вищевказаний перелік документів подається в міське управління праці та соціального захисту населення.  

Адреса управління праці та соціального захисту населення:

м. Острог, Рівненської обл. вул. Кн. Острозьких, 22/г, каб. №1, тел. 3-18-05.

Прийом громадян: щоденно (крім вихідних)

з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00,  обідня перерва: з 13.00 до 14.00

 

 

                            

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИПрограма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів