Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

01.01.1970

Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Адреса: вул. Кн. Острозьких, 22б, м. Острог, Рівненська область, 35800

Тел.: (03654) 2-38-48, 2-00-37

Електронна пошта: TercentrOstrog@ukr.net  Код ЄДРПОУ 35754356

Графік  роботи:

Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює щоденно крім суботи і неділі:

з 8.00 год. до 17.15 год.

у п’ятницю — з 8.00 – 16.00 год.

Перерва на обід з 13.00 год. до 14.00 год.

Структура Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Директор — Грищук Олена Володимирівна, тел. 2-00-37

Інспектор з кадрової роботи – Курілова Тетяна Анатоліївна, тел. 2-38-48

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома – Божескуль Наталія Анатоліївна, тел. 2-38-48

Завідувач відділення соціально-побутової адаптації – Романюк Інна Володимирівна, тел. 2-38-48

Завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – Добровольська Катерина Вікторівна, тел. 2-38-48

Соціальний працівник – Левчук Вікторія Володимирівна, тел.. 2-38-48

Графік прийому громадян керівництвом Острозького міського територіального центру

Директор — Грищук Олена Володимирівна: щоденно з 09.00 до 13.00

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)  в територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

 - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Основними завданнями територіального центру є:  

- виявлення громадян,  які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг,  формування  електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення  (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

 - забезпечення якісного  соціального  обслуговування   (надання соціальних послуг);

 - установлення зв'язків   з   підприємствами,   установами   та організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в  здійсненні  соціального  обслуговування   (наданні   соціальних послуг)   громадянам.

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА  Острозького міського територіального центру утворене для соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

- одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III,  IV і V  групу  рухової  активності)  і  потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в  домашніх умовах згідно з медичним висновком;

- громадян похилого віку;

- інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного  випадку  на  виробництві  або   професійного захворювання,   які  отримують  соціальну  допомогу  на  постійний сторонній догляд,  побутове та спеціальне  медичне  обслуговування відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  нещасного  випадку  на  виробництві та професійного захворювання,  які  спричинили втрату працездатності";

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності).

Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають

одинокі ветерани війни, особи, на яких  поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

Обслуговування громадян  похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних  послуг) громадян,  передбачаються в кошторисі  територіального  центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

На   підставі   даних   карти   індивідуальних  потреб  у соціальному  обслуговуванні   (наданні   соціальних   послуг)   та медичного  висновку  громадянин  і  територіальний центр укладають договір,  у якому зазначаються види,  зміст та  обсяг  послуг,  що надаватимуться    безоплатно    або    за   плату,   обумовлюються періодичність,  строки  надання  соціальних   послуг   відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення  соціальної  допомоги  вдома  згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка,  але не  менш  як два рази на тиждень,  забезпечує відвідування громадян,  яких воно обслуговує,  організовує надання  передбачених  договором  послуг, контролює їх якість,  виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

Відділення   соціальної   допомоги   вдома   надає   такі соціально-побутові послуги:

-  приготування  (допомога   в   приготуванні)   їжі   вдома, годування,  доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;

-  придбання та  доставка  товарів  з  магазину  або  базару, доставка книг,  газет,  журналів,  медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

-  виклик лікаря,  надання допомоги в проведенні  періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони  здоров'я,  організація  консультацій  лікарів  та   інших спеціалістів;

-  допомога   у   прибиранні   приміщення,   пранні  білизни, дотриманні  особистої  гігієни,  виконанні  різних  видів  дрібних ремонтних   робіт   у   приміщенні,   ремонті   одягу  та  взуття, забезпеченні паливом;

-  оформлення документів  на  отримання  субсидій  на  оплату житлово-комунальних  послуг  та  інших  видів соціальної допомоги, внесення платежів;

-  читання преси;

-  допомога в обробітку присадибних ділянок (площа  обробітку присадибних   ділянок   визначається   разом  з  місцевим  органом виконавчої влади або  органом  місцевого  самоврядування,  але  не більш як 0,02 гектара);

-  оформлення  документів  на  санаторно-курортне  лікування, влаштування  до  будинку-інтернату,    геріатричного    будинку-інтернату, пансіонату  для  ветеранів  війни  і  праці,   психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

-  сприяння  у  забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

-  оформлення   замовлень   та   організація   контролю   за своєчасним  і  якісним  наданням  послуг  підприємствами торгівлі, ресторанного    господарства,    побуту,     зв'язку,     службами житлово-комунального     господарства,     закладами     культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;

-  створення умов для посильної праці,  організації трудової терапії вдома;

-  вирішення  за  дорученням  громадян,  які обслуговуються, питань у  державних  органах,  на  підприємствах,  в  установах  і організаціях;

-  інші соціальні послуги.                

На  кожного  громадянина,  якого  обслуговує   відділення соціальної   допомоги  вдома,  ведеться  особова  справа,  в  якій міститься:

- письмова заява громадянина  ім’я начальника управління праці та     соціального захисту населення, м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22,г. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради.

-  медичний висновок про не здатність до  самообслуговування, потребу  в  постійній  сторонній  допомозі  та  догляді в домашніх умовах.

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.06.2010р. № 135. Заповняється дільничим лікарем-терапевтом, м. Острог, вул. Татарська, 185. ЦРЛ.   

-  акт    обстеження   матеріально-побутових   умов   проживання громадянина, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.06.2010р. № 135.  м. Острог,   вул.  Кн. Острозьких,22,б. Острозький міський  територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Обстеження   проводиться  за  місцем  проживання  заявника.

- один   примірник   договору,   укладеного  громадянином  і територіальним  центром  про  соціальне  обслуговування   (надання соціальних послуг) типової форми.  Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.06.2010р. № 135оку № 44,  м. Острог,   вул.  Кн. Острозьких,22,б. Острозький міський  територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

- карта визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.06.2010р. № 135, м. Острог, вул. Кн. Острозьких,22,б. Острозький міський  територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) . 

-  довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, м. Острог, вул. І.Федорова, 56. О К П  “Водоканал”.     

- витяг  з  Реєстру  правочинів  про  відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);

-  копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- копія   рішення   (розпорядження)   органу,   що   утворив територіальний  центр,  про звільнення від плати громадян похилого віку,  інвалідів (які досягли 18-річного віку),  хворих  (з  числа осіб  працездатного  віку  на  період  до  встановлення  їм  групи інвалідності,  але не більш як чотири місяці),  які не  здатні  до самообслуговування,  але  мають рідних,  що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

- копія  наказу  про  здійснення  (припинення)   соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Умови припинення обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома:

-  поліпшення  стану  здоров'я,  вихід із складних життєвих обставин,  в  результаті  чого  громадянин   втрачає   потребу   в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг).
 - виявлення  у  громадянина,  якого  безоплатно обслуговує територіальний  центр,  працездатних   рідних   (батьків,   дітей, чоловіка,  дружини)  або  осіб,  які  відповідно  до законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або  осіб,  з  якими укладено договір довічного утримання (догляду).

- направлення   громадянина  до  стаціонарного  відділення територіального центру,  будинку-інтернату для  громадян  похилого віку,   пансіонату,  психоневрологічного  інтернату,  будинку  для
ветеранів та інших закладів постійного проживання.

- зміни місця проживання.

- грубе,    принизливе    ставлення     громадянина     до обслуговуючого   персоналу,   соціальних  працівників,  соціальних робітників та інших  працівників  територіального  центру  і  його структурних підрозділів.

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо).

- систематичне    перебування    в   стані   алкогольного, наркотичного сп'яніння.

- виявлення   медичних   протипоказань   для   соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром.

- надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

- несвоєчасне  внесення  плати за отримані послуги більше ніж 2 місяці;

- у разі смерті громадянина.

За інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділення соціальної допомоги вдома Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22б

тел. 2-38-48

Прийом громадян: щоденно (крім вихідних)

З 9.00 до 13.00.

 ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ  

Відділення соціально-побутової адаптації Острозького міського територіального центру (далі – відділення соціально-побутової адаптації) створено для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової адаптації надання соціально-побутових послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення соціально-побутової адаптації надає такі соціальні послуги:

соціально-побутові послуги – соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності;

інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

інші соціальні послуги.

 Умови прийняття та порядок обслуговування громадян

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації ведеться особова справа в якій міститься:

особиста письмова заява громадянина;

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;

карта визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (за наявності);

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія пенсійного посвідчення, довідка про статус дитина війни, посвідчення ВВв, ветерана праці, інваліда ВВв, ліквідатора ЧАЕС. (При собі мати оригінал);

копія паспорта. (При собі мати оригінал);

копія ідентифікаційного коду. (При собі мати оригінал);

копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

Організація роботи медичного кабінету

При відділенні функціонує медичний кабінет, який очолює медична сестра. До неї звертаються багато людей за допомогою консультаційного характеру, щодо запобігання виникнення можливих органічних розладів. Проводить санітарно-освітню роботу – розповсюдження медичних знань серед підопічних, щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.

Медична сестра надає платні медичні послуги: масаж, електрофорез, УВЧ, солюкс та безкоштовні медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, внутрішньо м’язеві ін’єкції, внутрівенні ін’єкції, перев’язки та первинну невідкладну допомогу.

Медичні послуги на платній основі надаються згідно тарифів затверджених наказом директора Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Підстави та порядок припинення соціального обслуговування

Обслуговування громадян відділенням припиняється у разі:

зміни місця проживання;

поліпшення стану здоров’я в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні;

грубого, принизливого ставлення громадянина до соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру;

порушення громадського порядку (сварки, бійки, тощо);

систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

виявлених медичних протипоказань для соціального обслуговування;

смерті громадянина.

Про припинення соціального обслуговування видається наказ, на підставі якого робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення.

При відділенні соціально-побутової адаптації функціонує Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створено з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Засоби реабілітації надаються на підставі наступних документів:

заяви потребуючого (опікуна, піклувальника);

довідки медичної установи про необхідність забезпечення засобами;

копія паспорта. (При собі мати оригінал);

копія ідентифікаційного коду. (При собі мати оригінал).

Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату та уклали з ним відповідний договір.

У разі необхідності надання засобу реабілітації для дитини надається свідоцтво про її народження.

За інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділення соціально-побутової адаптації Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22б

тел. 2-38-48

Прийом громадян: щоденно (крім вихідних)

з 9.00 до 13.00.

 ВІДДІЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Острозького міського територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) створено для обслуговування малозабезпечених громадян, інвалідів, осіб похилого віку, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, особи які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, які відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.

До малозабезпечених громадян, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, належать громадяни, середньомісячний сукупний дохід сімей яких за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Організація роботи відділення адресної допомоги

На кожного громадянина, який приймається на обслуговування відділенням, оформляється особова справа, яка складається з таких документів:

- письмова заява громадянина;

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- довідка про доходи членів сім’ї;

 - акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- копія паспорта;

- копія пенсійного посвідчення;

- копія наказу про здійснення (припинення обслуговування).

Перелік соціальних послуг

Відділенням адресної допомоги надаються соціальні послуги на платній основі (розпилювання та рубання дров, виорювання та боронування земельної ділянки, прання білизни, перевезення вантажу гужовим транспортом) та на безкоштовній основі (послуги з ремонту одягу ,послуги електрика та різні дрібні послуги).

Соціальні послуги надаються згідно тарифів затверджених наказом директора територіального центру.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально технічної бази на даний момент безоплатно забезпечує громадян:

уживаними речами отриманими від благодійних організацій;

продовольчими наборами у зв’язку з видатними датами, які надаються від благодійних організацій;

ліками, предметами медичного призначення;

предметами побутової гігієни;

При територіальному центрі функціонує пункт прийому гуманітарної допомоги.

За інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22б , тел. 2-38-48

Прийом громадян: щоденно (крім вихідних) з 9.00 до 13.00.

 

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ
Національна служба здоров'я

covid19.com.ua

Програма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів