Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

01.01.1970

Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Адреса: вул. Князів Острозьких, 22б, м. Острог, Рівненська область, 35800

Тел.: (03654) 2-00-37

Електронна пошта: TercentrOstrog@ukr.net  Код ЄДРПОУ 35754356

Графік  роботи:

Острозький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює щоденно крім суботи і неділі:

з 8.00 год. до 17.15 год.

у п’ятницю — з 8.00 – 16.00 год.

Перерва на обід з 13.00 год. до 14.00 год.

Структура Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Директор — Грищук Олена Володимирівна, тел. 2-00-37

Інспектор з кадрової роботи – Лопатіна Тетяна Анатоліївна, тел. 2-00-37

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома – Божескуль Наталія Анатоліївна, тел. 2-00-37

Завідувач відділення денного перебування – Романюк Інна Володимирівна, тел. 2-00-37

Завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – Добровольська Катерина Вікторівна, тел. 2-00-37

Заступник завідувача відділення соціальної допомоги вдома №2 Царук Світлана Олександрівна, тел. 2-00-37

Графік прийому громадян керівництвом Острозького міського територіального центру

Директор — Грищук Олена Володимирівна: щоденно з 09.00 до 13.00

Основними завданнями територіального центру є:  

виявлення осіб, оцінювання (визначення) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

забезпечення якісного надання соціальних послуг;

установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг;

внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості.

На надання соціальних послуг  в територіальному центрі мають право:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);

особи з психічними та поведінковими розладами;

особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю); малозабезпеченістю.

 

У теиторіальному центрі є такі структурні підрозділи, які надають слідуючі послуги:

Два відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальної послуги догляду вдома);

Відділення денного перебування (надання послуги соціальної адаптації, послуги консультування, послуги представництва інтересів, послуги інформування);

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (надання послуг по ремонту одягу, пранні білизни та одягу, дрібних ремонтних роботах,  обробітку присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров).

Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:

1) за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) в обсязі, визначеному державними стандартами:

А) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг особам з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, п. 5 ч. 6 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»;

іншим категоріям осіб — соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово)

Б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті А цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, — всі соціальні послуги,

2) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному КМУ, надають соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) територіальний центр може надавати платні (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства) соціальні послуги у порядку, визначеному законодавством особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб та понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

Для отримання соціальних послуг особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у  пункті 28  Порядку 
 організації надання соціальних послуг.

Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення.

 

Умови припинення обслуговування у відділеннях територіального центру:

1) поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих обставин, в результаті чого в осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, хворих зникає потреба в отриманні соціальних послуг;

2) закінчення встановленого строку надання соціальних послуг;

3) направлення (переведення) до установи / закладу надання соціальних послуг (стаціонарних, тимчасового перебування);

4) зміни місця проживання / перебування (переїзду за межі адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) невиконання без поважних причин особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

6) відмови особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

7)грубе, принизливе  ставлення   громадянина    до обслуговуючого   персоналу,   соціальних  працівників,  соціальних робітників та інших  працівників  територіального  центру  і  його структурних підрозділів.

8) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо).

9) систематичне    перебування    в   стані   алкогольного, наркотичного сп'яніння.

10) припинення діяльності територіального центру;

11) смерті особи з інвалідністю, особи похилого віку. У разі смерті отримувача соціальної послуги, надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника, копії свідоцтва про смерть або довідки з медичної установи про встановлення факту смерті.

 

   ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА  Острозького міського територіального центру утворене для надання соціальних послуг за місцем проживання / перебування особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (III, IV, V групи рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме особам:

похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами ;

з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіˮ;

з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці).

Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають

одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома надають соціальну послугу догляду вдома постійно:  особам III групи рухової активності – 1–2 рази на тиждень (за необхідності), особам ІV групи рухової активності,– 2–3 рази на тиждень; особам V групи рухової активності,– 5 разів на тиждень;

періодично (особам з когнітивними розладами та / або психічними розладами – 2 рази на місяць; особам з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами – 2–4 рази на місяць). 

На кожну особу, яку обслуговує виключно відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

  ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

Відділення денного перебування територіального центру (далі – відділення денного перебування) утворюється для надання соціальних послуг не менше як 30 особам, що частково втратили здатність до самообслуговування, протягом дня.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку, відновлення знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві.

Відділення денного перебування надає такі послуги:

Соціальна адаптація; консультування; представництво інтересів; соціальна профілактика; посередництво (медіація); інформування.

На кожну особу, яку обслуговує виключно відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

Організація роботи медичного кабінету

При відділенні функціонує медичний кабінет, який очолює медична сестра. До неї звертаються багато людей за допомогою консультаційного характеру, щодо запобігання виникнення можливих органічних розладів. Проводить санітарно-освітню роботу – розповсюдження медичних знань серед підопічних, щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.

Медична сестра надає  платні медичні послуги: масаж, електрофорез, УВЧ, солюкс та безкоштовні медичні послуги: вимірювання артеріального тиску, температури, внутрішньо м’язеві ін’єкції, внутрівенні ін’єкції, перев’язки та первинну невідкладну допомогу.

Медичні послуги на платній основі надаються згідно тарифів затверджених наказом директора Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Острозького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створено з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Засоби реабілітації надаються на підставі наступних документів:

заяви потребуючого (опікуна, піклувальника);

довідки медичної установи про необхідність забезпечення засобами;

копія паспорта. (При собі мати оригінал);

копія ідентифікаційного коду. (При собі мати оригінал).

Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату та уклали з ним відповідний договір.

У разі необхідності надання засобу реабілітації для дитини надається свідоцтво про її народження.

 

 ВІДДІЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі – відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менше як 500 осіб, які відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної чи грошової допомоги, а саме осіб:

похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами;

з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;      

з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

внутрішньо переміщених осіб.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує осіб:

1) продуктами харчування;

2) одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності;

3) предметами і засобами особистої гігієни;

4) санітарно-гігієнічними засобами для прибирання та засобами догляду.

Відділення адресної допомоги організовує надання на платній та безоплатній основі послуг із прання білизни та одягу, ремонту одягу ремонту вікон, дверей, парканів, розпилювання дров, обробітку присадибної ділянки, косіння трави біля будинку .

Якщо під час оцінювання індивідуальних потреб осіб які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їхніх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від осіб, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, для задоволення потреб малозабезпечених осіб.

На кожну особу, яку виключно обслуговує відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

При територіальному центрі функціонує пункт прийому гуманітарної допомоги.

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ


Асоціація малих міст України
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ
Національна служба здоров'я

covid19.com.ua

Програма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів