Гендерна демократія в Україні

 

Гендерна демократія в Україні

      Гендерна рівність – це рівні можливості для жінок і чоловіків реалізувати свої людські права та, при наявності, здійснити свій внесок у політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток країни. Гендер є соціально-рольовим статусом, який визначає соціальні можливості жінок і чоловіків в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці.

      Рівність людей – це однаковість їх соціальних можливостей не лише у користуванні своїми правами, а і у виконанні суспільних обов’язків. Гендерні стереотипи - уявлення про розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками й жінками. Для жінок найважливішою соціальною роллю вважається роль домогосподарки, матері. Чоловікам приписуються активна участь у громадському житті, професійний успіх, відповідальність за забезпечення сім’ї. Найбільш значущими для них вважаються саме професійні ролі. Чоловіки й жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав. Ефективним засобом вирішення проблеми зміни стереотипів можуть бути засоби масової інформації, оскільки вони суттєво впливають на суспільну свідомість.

      У різних видах політичної діяльності (участь у виборах, інтерес до політики, підтримка тих чи інших політичних партій і лідерів, участь у політичних акціях, робота в органах виконавчої та законодавчої влади) співвідношення чоловіків і жінок суттєво різниться. У суспільній свідомості за жінкою не вкоренився образ працівниці й політичного лідера, а й досі продовжує домінувати образ матері-доглядальниці, виховательки й домогосподарки, тому жінки практично не беруть участі у виробленні державної політики, залишаючись пасивними спостерігачами й виконавцями. Відсутність чи мізерне представництво жінок в органах, що приймають політичні рішення, є важливою проблемою навіть для сучасних ліберальних демократій, не кажучи вже про країни, що розвиваються чи трансформуються.

      У системі світового оновлення й реформування Україна прагне до створення громадянського суспільства на нових, гуманітарних засадах, що є передумовою демократичного устрою. Подолання традиційних гендерних стереотипів, творення нових  форм і загальнолюдських стандартів для жінок і чоловіків, гендерної культури нового взірця – потреба перебудови України у контексті світової спільноти, створення нових форм міжнародного спілкування та міжнаціональних відносин. Політика й суспільно-політичні структури держави відіграють першочергову роль у моделюванні умов життя, інституціоналізують збереження і відтворення статусу тієї чи іншої статі. Тому на порядку денному в нашому суспільстві стоїть проблема створення рівних відносин партнерства між чоловіками та жінками і такого розподілу відповідальності, який би дав можливість ліквідувати порушення рівноправності, що існують у різних сферах життя, у тому числі у сфері прийняття політичних рішень. 

     В цілому влада в Україні залишається патріархальною, як свідчить аналіз даних в державних органах України найбільше жінок працює на посадах найнижчого рівня.   

    Водночас, чим вище посада – тим більше диспропорція на користь чоловіків. Яскравою ілюстрацією цієї закономірності є склад вищих органів державної влади. Покращення гендерних відносин в Україні сьогодні відображається у зміні співвідношення чоловіків і жінок в політичних структурах країни, Кабінеті міністрів, Верховній раді, міністерствах, органах місцевого самоврядування.

    Сучасне становище чоловіків і жінок в українському суспільстві характеризується нерівністю. Конституційно закріплене право жінок України на рівність з чоловіками у всіх проявах стало залежним від біологічної статі особи. Жінки складають більше половини випускників середніх загальноосвітніх шкіл – 57 %, студентів вищих навчальних закладів – 52 %, а також ледве менше половини тих, хто вчиться в аспірантурі – 46 %. Статистика показує навіть перевагу жінок серед осіб з вищою та середньою спеціальною освітою, але частка жінок із вищою освітою, що займають керівні посади всіх рівнів – менше 20 %.    

     Відповідно до вищевказаних даних, фаховою освітою (вищою або середньою) в Україні володіють 43 % працюючих жінок і тільки 34 % працюючих чоловіків. Якщо йеться про державну службу, то дуже часто, навіть за умови наявності однакової кваліфікації, все ж таки домінують чоловіки це 91,7 % і лише 8,3 % жінок.    

     Гендерна політика – це визначення міжнародними органами та державами основних гендерних пріоритетів і основних фундаментальних цінностей, принципів і напрямів діяльності, відповідних методів і способів їх втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, створення умов і можливостей, гарантій забезпечення рівного соціально-політичного і економічного статусу чоловіків і жінок, на розвиток гендерної демократії та формування гендерної культури у суспільстві.

Острог - молодіжна столиця 2022
ОРГАНИ ВЛАДИ


 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ
Національна служба здоров'я


covid19.com.ua


Золоті сторінки Рівненщини


Гід з державних послуг


Асоціація малих міст України


Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»