УВАГА КОНКУРС!

13.10.2021

Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
- директора Грозівської  початкової школи (с. Грозів, вул. Шкільна, будинок 1)
- директора Слобідської  початкової школи (с. Слобідка, вул. Велика Слобідка, будинок 68)
 
Найменування посади та умови оплати праці:
Директор закладу загальної середньої освіти.
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» посадові оклади та ставки заробітної плати, що визначені у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
 
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
 
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
-    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
-    автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
-    копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
-    копія паспорта громадянина України;
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
-    копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;
-    довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
-    мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- фотокартка 1 шт. (розмір 3х4);
- картка ф. П-2 (картонна).
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
 
Місце та строк подання документів для участі у конкурсі:
Документи приймаються з 13.10.2021 до 11.11.2021 (включно) з 8:00 до 17:00 за адресою м. Острог, пр. Незалежності 34А (управління освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міської ради).
 
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:
Конкурсний відбір включає в себе:
1)перевірку знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, перевірку професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (45 хвилин);
2)публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (10 хвилин).
 
Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 №654 «Щодо примірного переліку питань» (далі – Перелік питань).
Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти здійснюється у формі письмового тестування на основі питань з Переліку питань. Загальний обсяг (кількість) тестових завдань визначає конкурсна комісія.
 
Приклад тестового завдання:
За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
А) після погодження проекту відповідного рішення Острозької районної ради відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті (у разі їх створення) радою;
Б) прийняття рішення на місцевому референдумі;
В) після погодження проекту відповідного рішення Острозької міської ради обласною радою;
Г) після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.
 
Приклад ситуаційного завдання:
Опишіть алгоритм проведення атестації у закладі освіти (від створення атестаційної комісії до прийняття рішення за результатами атестації).
 
Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади –  директора Грозівської початкової школи буде проводитися о 10:00 год. 23.11.2021 за адресою м. Острог, вул. Героїв майдану, 2 (зала засідань  Острозької міської ради).
 
Прізвище, ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:
Оніщук Ірина, kravchukirina19@gmail.com.
Довідки за телефоном: 0988220636.
ОРГАНИ ВЛАДИ


 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ