«Воля народу повинна бути основою влади»

 Міжнародна спільнота відзначає 10 грудня День прав людини. Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.  У Декларації найвищою цінністю було проголошено людське життя, його безпеку, гідність та громадянські, політичні, соціальні, культурні права людини, які кожна держава зобов’язана захищати силою Закону. В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

          Права людини – це основні права і свободи, які надаються усім людям, незалежно від національності, статі, етнічного походження, раси, релігії, мови або іншого статусу. 

         Україна, ратифікувавши Загальну декларацію прав людини відповідно до ч.1 ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», визнала Декларацію частиною національного законодавства.

          Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина, де закріплено принципи на яких базуються права людини.

          До основних прав і свобод, закріплених Конституцією України відносять:

          – право на життя;

          – право на повагу своєї гідності;

          – право на особисту свободу і недоторканість;

          – право на таємницю особистого життя;

          – право на недоторканість житла;

          – свобода світогляду і віросповідання;

          – свобода пересування та право вільного вибору місця проживання;

          – право знати свої права;

          – право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, завданої органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

          – право на судовий захист своїх прав;

          – право на правничу допомогу.

          Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

          Захист прав людини є одним із головних завдань міжнародної спільноти. Тому в цій галузі існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визначених світовим співтовариством. Цей процес набув особливої інтенсивності після закінчення Другої світової війни, створення Організації Об’єднаних Націй, інших демократичних міжнародних інституцій.

          Сьогодні Україна, як і весь світ, стикнулася із особливою жорстокістю та неповагою до прав людини. Окупація Автономної Республіки Крим, порушення прав людини цією державою на тимчасово окупованій території України АР Крим, агресія Російської Федерації на сході України, численні терористичні акти та військові конфлікти по всьому світу свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. Тому, як ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети – захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в усьому світі.

          У цей День ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

           Міжнародний день прав людини нагадує всім про гідність кожної особистості, невід’ємність її громадянських, культурних, економічних, політичних і соціальних прав, а також про необхідність захищати ці права.

Острог - молодіжна столиця 2022
ОРГАНИ ВЛАДИ


 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ
Національна служба здоров'я


covid19.com.ua


Золоті сторінки Рівненщини


Гід з державних послуг


Асоціація малих міст України


Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»