Все про Громадський бюджет в запитаннях та відповідях

Громадський бюджет дозволяє мешканцю взяти участь в прийнятті рішення - як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані з міського бюджету.

Громадський бюджет дозволяє мешканцю взяти участь в прийнятті рішення - як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані з міського бюджету.

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет міста Острога (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету міста Острога, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених проектів, які стали переможцями конкурсу.

2. Хто може бути автором проекту?

Автор - член територіальної громади міста Острога, віком від 18 років, який в порядку визначеному Положенням про громадський бюджет у місті Острозі підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та зареєстрований і проживає на території міста Острога.

3. Що таке проект, великі і малі проекти? Чим вони відрізняються?

Проект – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 15 членів територіальної громади (крім автора), в якій відображено план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок громадського бюджету протягом наступного бюджетного року з урахуванням пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку м.Острога, програмами, які затверджені Острозькою міською радою.

Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі, великі проекти.

Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 30 000,00 гривень.

Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 30 000,01 до 200 000,00 гривень.

4. Які вимоги до проектів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Острога проекти повинні відповідати таким вимогам:

- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;
- проект не суперечить чинному законодавству України;
- реалізація проекту належить до компетенції Острозької міської ради;
- проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;
- об’єкт, який буде створений внаслідок реалізації проекту, має бути загальнодоступним для всіх жителів міста Острога;
- проект у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Острога, іншій містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста;
- проект повинен бути спрямований на кінцевий результат;
- реалізація проекту не порушує прав інших осіб.

5. Яким чином можна подати проект?

Для подання проекту автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку 1 до Положенням про громадський бюджет у місті Острозі .

ВАЖЛИВО! Бланк для заповнення та подання проекту на фінансування з громадського бюджету можна знайти на сайті міської ради за посиланням. Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну форму та додати список осіб, які підтримують реалізацію цього проекту. Необхідно подати список з не менш як 15мешканців міста з їх підписами.

6. Коли можна подавати проекти?

ВАЖЛИВО! Проекти до громадського бюджету міста Острога можна подавати з 15 квітня протягом 45 календарних днів, а саме до 29 травня.

Проект може бути подано особисто автором (одним із авторів) проекту:

1) електронною поштою у вигляді електронного документа (у форматі Word, Excel) та сканованого оригіналу підписів з поміткою "Громадський бюджет м.Острога" на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів, що розміщується на офіційному сайті Острозької міської ради;
2) у паперовому вигляді за адресою м. Острог, вул. Героїв Майдану, 4 (з поміткою "Громадський бюджет м. Острога");
3) в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на офіційному сайті Острозької міської ради".

7. Чи можливе зняття або об’єднання декількох проектів?

Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку голосування.

Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.

8. Який порядок розгляду проектів.

Організацію розгляду проектів забезпечує відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення, який:

- веде реєстр отриманих проектів;
- здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів;
- у разі якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа телефоном, засобами сайту, на якому розміщено проект, або електронною поштою повідомляє про це автора (авторів) проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, проект відхиляється.;
- протягом 3 робочих днів після формальної перевірки передає скановані форми проектів або проекти в електронному вигляді до виконавчих органів Острозької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту;

Аналіз на предмет можливості реалізації та правильності визначення вартості проектної пропозиції здійснюється профільним виконавчим органом протягом 20 робочих днів з дня отримання ними проекту.

9. Як здійснюється відбір проектів?

Після проведеного аналізу проектів профільні виконавчі органи передають заповнені картки аналізу проекту до відділу економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення, який формує реєстри позитивно та негативно оцінених проектів. Дані реєстри з доданими проектами відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення передає Координаційному комітету (надалі Комітет) для їх затвердження. За результатом розгляду матеріалів Комітет затверджує проекти, які допускаються чи не допускаються до голосування.

10. Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Затверджені Комітетом реєстри позитивно та негативно оцінених проектів та проекти, які допускаються та не допускаються до голосування, відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення розміщує на офіційному сайті Острозької міської ради в розділі «Громадський бюджет»

11. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, є громадянами України віком від 18 років, які зареєстровані або проживають на території міста Острога, що підтверджується офіційними документами.

12. Яким чином можна голосувати?

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету міста Острога здійснюється:

- у спеціально визначених Комітетом пунктах для голосування з використанням спеціальних бланків для голосування. При цьому, для підтвердження права на голосування член територіальної громади міста Острога особисто пред’являє паспорт консультанту, що працює в пункті для голосування, і після пред’явлення документа отримує особисто один бланк для голосування.

ВАЖЛИВО! Голосування триває 15 календарних днів. Кожен житель міста має два голоси та може особисто проголосувати за один малий та один великий проекти.

13. Встановлення результатів та визначення переможців?

Після проведеного аналізу всіх проектів відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення забезпечує оприлюднення на веб-сайті міської ради, попередньо погоджений координаційною радою, перелік проектів, які допущені для участі у голосуванні, та відхилені проекти з урахуванням поділу на великі і малі з визначенням профільного управління, яке розглядало той чи інший проект, а також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проекту.

14. Де можна ознайомитись з проектами, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються на веб-сайті Острозької міської ради в розділі «Громадський проект».

15. Коли передбачається реалізація проектів-переможців?

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету міста Острога після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

Острог - молодіжна столиця 2022
ОРГАНИ ВЛАДИ


 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИ
Національна служба здоров'я


covid19.com.ua


Золоті сторінки Рівненщини


Гід з державних послуг


Асоціація малих міст України


Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»