Система надання пільг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 29.01.03 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"  створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).
Головна мета ЄДАРП – налагодити чіткий облік даних про пільгові категорії населення за соціальні ознакою, а також запровадити систему адресних розрахунків з організаціями та підприємствами-надавачами послуг за фактично надані послуги кожному пільговику.
На виконання зазначеної постанови спеціалісти відділу персоніфікованого обліку забезпечують включення та підтримують в актуальному стані інформацію про осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства України.
Зібрана в ЄДАРП інформація використовується для перевірки достовірності поданих відомостей підприємствами-надавачами послуг та проведення з ними розрахунків за надані послуги пільговикам.

        Для включення до Реєстру  інформації  про  пільговика  необхідно подати такі документи :

-довідку про  склад  сім'ї;
- копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги  (з  пред'явленням  оригіналів  цих  документів);
- копію довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера  у  Державному реєстрі  фізичних  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- пред'являє    паспорт   та   надає   інформацію   про характеристику  житла  та послуги,  щодо  отримання  яких він має пільги  та  реально  ними користується.

Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами України, включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його вибором.
Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до Реєстру включається така інформація про пільговика.        
У разі зміни місця проживання пільговик знімається з обліку в уповноваженому органі за місцем попереднього проживання та стає на облік за новим місцем проживання.

 

Яким категоріям  осіб надаються пільги за  рахунок  субвенції   з державного бюджету

 За рахунок коштів державного бюджету надаються пільги:
- ветеранам війни;
- особам,  на яких поширюється чинність Закону України  "Про  статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту";
- особам,  які мають особливі  та особливі трудові заслуги  перед  Батьківщиною; 
- вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,  які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
- ветеранам праці;
- жертвам   нацистських   переслідувань;  
- ветеранам військової служби; 
- ветеранам органів внутрішніх справ; 
- ветеранам державної    пожежної    охорони;  
- ветеранам податкової міліції;
- ветеранам   Державної   служби спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації   України;  
- вдовам (вдівцям)   померлих   (загиблих)   ветеранів  військової  служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної  пожежної охорони  та  ветеранів  Державної  служби  спеціального зв'язку та захисту  інформації  України; 
- звільненим  зі  служби  за   віком, хворобою   або   вислугою   років   військовослужбовцям Служби безпеки України,   особам начальницького   складу    податкової    міліції,    рядового    і начальницького  складу  кримінально-виконавчої системи,  державної пожежної охорони;
- пенсіонерам з числа  слідчих  прокуратури;
- дітям (до  досягнення  повноліття)  працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького  складу кримінально-виконавчої  системи,  державної пожежної  охорони,  загиблих  або  померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх   утриманні;
- звільненим з військової служби особам,  які стали  інвалідами  під  час   проходження  військової  служби;
- інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
 - батькам  та  членам  сімей військовослужбовців,  які загинули (померли) або пропали  безвісти під  час  проходження  військової служби,  батькам та членам сімей осіб  рядового  і  начальницького  складу  органів  і  підрозділів цивільного  захисту,  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту  інформації  України,  які  загинули  (померли),   пропали безвісти або стали   інвалідами   при   проходженні   служби;
- реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є   пенсіонерами;    
- громадянам,   які   постраждали   внаслідок Чорнобильської  катастрофи;
- дружинам (чоловікам) та  опікунам  (на час  опікунства) дітей померлих громадян,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
- суддям  у  відставці;
- пенсіонерам з числа  спеціалістів  із захисту  рослин  відповідно  до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; 
- громадянам відповідно  до пункту  "ї"  частини  першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини  четвертої  статті  29 Основ  законодавства  України  про  культуру,  частини другої статті 30 Закону України  "Про  бібліотеки  та  бібліотечну справу” ,  абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту";
-дітям війни;
- багатодітним сім'ям.

На кого з членів сім'ї поширюються пільги:

 - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); 
 - неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи  або  інвалідами  I  групи; 
 - особа,  яка проживає  разом  з  інвалідом  війни I групи та доглядає за ним за умови,  що інвалід  війни  не  перебуває  у  шлюбі; 
- непрацездатні батьки;  
  - особа,   яка  знаходиться  під  опікою  або  піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.


 Надання пільг інвалідам війни та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше.

 18 вересня 2012 року прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який набирає чинності з 01.01.2013 року, щодо підвищення соціальних гарантій учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше та інвалідів війни ІІ та ІІІ груп з їх числа.

Зокрема, учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше набувають право на:

-   100 – процентну знижку плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

-  100 – процентну знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

 -   100  - процентну знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

-   безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

-   безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

-    користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50 – процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

-    позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 100 процентів від затверджених тарифів;

-     пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

 -    щорічна виплата до 5 травня разової грошової допомоги у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених  законом про Державний бюджет України;

 -    інші пільги, передбачені законодавством.

 

  Пільги багатодітним сім'ям

З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки 19.05.2009р. прийнятий Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”. Вказаним Законом, який набирає чинності з 1 січня 2010 року, зокрема внесено зміни до Закону України “Про охорону дитинства”, ст.13 даного Закону багатодітним сім'ям надаються такі пільги:
- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
- 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
- 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
- позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

16 червня 2011 року прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України « Про охорону дитинства».

Вказаними змінами, які набрали чинність 10 липня 2011 року, передбачено, що багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

 Крім того, з 1 січня 2012 року до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Документи, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 № 209 (зі змінами), є посвідчення, які видаються відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.

За більш детальною інформацією та консультаціями просимо звертатися у відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою м. Острог вул. Кн.Острозьких,22, каб. № 7, тел. 3-00-67.

 

ЗавантажитиПостанова Кабінету Містрів №1045 від 28.12.2016 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"
Файл.doc 120,00 Кб

ЗавантажитиПостанова Кабінету Містрів №1050 від 28.12.2016 "Деякі питання стипендіального забезпечення"
Файл.doc 129,50 Кб

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИПрограма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів